Tüzük / Kurallar


ein Bild

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU NUN YAYIN İLKELERİ,AMAÇLARI,VE HEDEFLERİ!

 

Yakın bir zamanda kurulan ve hedeflerine ulaşma konusunda ilkeli ve saygın bir yayın yapan ELBİSTANIN SESİ radyosunun,yayın ilkeleri,amaçları,hedefleri,ve kendi içindeki özel kurallarının belirtildiği açıklamalar,aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 

Radyonun adı:ELBİSTANIN SESİ (ELBİSTANIN ÖZGÜR SESİ) RADYOSU

 

Radyonun kuruluş amacı: Kısa vadede bölgemizde yaşayan  değişik dil,din ve kültüre sahip bölge insanlarının,onların tarihi,kültürü,sanatı,edebiyatına sahip çıkmak,bu konularda hizmetler sunmak,uzun vadede çeperin genişletilip daha büyük bir alana yayılması ilkesi benimsenmiştir.Asırlardır bu topraklarda yaşayan değişik inanç ve kültürlere sahip halkların kendilerini ifade etmeleri,inançları ve kültürlerini rahatça anlatabilmelerine katkıda bulunmak,kültürler ve inançlar arasında dostluğu  barışı ve hoşgörüyü geliştirmek ilkesini benimsemistir.

ELBISTANIN SESİ RADYOSU bu ilkeler doğrultusunda bir taraf olduğunu,inançları,dilleri,kültürleri üzerinde  baskı olan,bu bölgelerin halklarını yayın yoluyla desdeklediğini ifede eder.

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU hiç bir partinin,siyasal örgütün,veya bir kurumun yayın organı olmadığını,ve bu amaca yönelik hiç bir yayın veya yorumda bulunmamayı beyan eder.

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU  gelişen toplumsal olayları,gerek bölge,gerek ülke bazında gelişen sorunları gündemine alır,bunu siyasetçi,bilim adamı,sanatçı,yazar,aydın demokratları radyoda konuk eder,canlı yayınlarla kültürel,siyasal,sosyal sorunları kendi dinleyicisine aktarmayı,eleştirel bir felsefeyi benimseyerek,çözüm önerilerinide sunmayi hedefler.

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU,bölgede  yaşayan,ama bir türlü kendisini ifade etmekte

zorlanan amatör,yada profesyonel sanatçıları,şairleri,yazarları,politikacıları,aydınları,vb.kamoyu ile buluşturmak,ve kendilerini ifade etme konusunda yardımcı  ve destek verme ilkesini benimser.

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU,bu topraklarda konuşulan bütün dillerden  şarkılar,türküler,deyişler,şiirler,makale yazıları vb. yayınlar.Türkçe,Kürtçe,Zazaca,Arapça,vb. diger dillerden müzikler,sarkılar,bu toplumun güzel renkleri olduğunu,desteklenmesi gerektiği ilkesini benimser.

 

ELBİSTANIJN SESİ RADYOSU,Elbistan çevresinde,ve Avrupa da yaşayan bölge insanları arasında koordinasyonu sağlar,sorunlarına çözüm bulma konusunda yayın yoluyla hizmet etmeyi hedefler.

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU,anti demokratik davranışlar,tutumlar,ve uygulamalara karşı,kendi dinleyicisini aydınlatmak,bilgilendirmek ilkesini savunur.Ve bu amaçla demokratik hakların geliştirilmesi ve korunması konusunda,demokrasi ve insan haklari ilkelerinin savunulması alanında yayın politikasını benimser.

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU,kişilerin radyosu değil,toplumun radyosudur.Hiç kimse tek başına radyonun üzerinde söz hakkına sahip değildir.Bu radyoyu oluşturan ve onlar tarafından seçilen,yayın kurumu verilecek kararlardan sorumludur.Verilen  ve alınan kararlar tekrar radyo kurumunda bozulabilir,yada düzeltilebilinir.Bu nedenden dolayı radyoda,üstten alta doğru bir hiyerarşi uygulanması ilkesi benimsenmiştir.Bu anlamda,radyoda düzensizliğin ve olumsuzlukların önüne geçilmesi sağlanmış olacaktır.

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU nda,yayını alan sunucu DJ ler,yayınları ücretsiz,amatörce yapacaklardır.Hiç kimse bu anlamda ekonomik ücret talebinde bulunamaz.Sunucu DJ ler tamamen gönüllülük temelinde yayın yapacaklardır.

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU,dost site ve radyolarla iyi ilişkiler içinde olmayı,ve onlarla birlikte haraket etme ilkesini benimser.Böylece dostluğun ve barışın temellerinin atılması konusunda çaba sarfedilirken,radyonun dahada kitleselleşmesi için,adım atılmış olacaktır.

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU,internet üzerinden yayın yapmasına rağmen,uzun vadede uydu frekansı üzerinden daha geniş bir çemberi hedeflemektedir.

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU´nu,gerek yurt içi,gerek yurt dışı yayın kurulunun belirlediği,belli bir sınavdan ve deneyimden geçen DJ ler tarafından sunulur.Onların yayın saati ve sorumlulukları yayın kurulu tarafından belirlenir.

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU´nun,yayın sırasındaki yayın panosu,tek ve standarttır.Onu hiç bir DJ veya görevli değiştiremez.DJ ler sadece kendilerine ayrılan bölümde adlarını koymakla yükümlüdür.Yapılacak değişikliklerden sadece yayın kurumu sorumluludur.

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU´nda,her hangi bir örgütün,partinin,vb.simgeleri bulunmayacaktır.Konulacak resimler yada logolar,yayın kurumu tarafından onayılandıktan  ve  kabulunden sonra,gerekli görüldüğünde konulacaktir.

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU,kendisine sponsör bulabilir.Daha iyi ve kaliteli yayınların gerçekleşmesi için ekonomik katkı önemli bir faktördür.Sponsörlerden elde edilen ekonomik katkı,sadece radyonun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacaktır.Kimse,o ekonomik katkıyı kendi çıkarına kullanamaz.Bu nedenle oluşacak olumsuzlukların ortadan kaldırılması için,yapılan harcamalar ve gelirler,zaman zaman radyoyu oluşturacak sitelerde yayınlanacaktır.Sponsörlerin bulunmasında,yayını yapan  DJ ler kendi bulundukları  yerlerden sorumludurlar.Buldukları  sponsorlerin logoları,ve alınacak olan ücretler,yayın kurumunun denetiminden geçtikten sonra,radyoya konulacaktır.Logonun ne kadar süre ile kalacağı,yayın kurumunun bilgisi dahilindedir.Kimse yayın kurumuna danışmadan,bir logo,yada reklam spotu koyamaz. Logoların yada reklam ücretleri,önceden yayın kurumu tarafından belirlenecektir.

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU yayın kurumu,aynı zamanda radyonun yasal,hukuksal,disiplin,ekonomik,ve her türlü sorunlarının birinci derecede sorumlusudur.Bu konuda işleri takip eder,yada bu konuda yetenekli sorumlular ve görevliler tespit etme hakkına sahiptir.

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU kurucuları asağıdaki sitelerdir.Radyonun ilk kurucularıdır.

www.asaginergele.com

www.elbistaninsesi.de.tl

 

Ayriyaten bu kurucular siteleri dışında radyoya destek veren dost siteleride bulunmaktadır.

Bunlarda aşağıda belirtilmiştir.

www.elbistaninsesi.net

 

Zamanla ELBİSTANIN SESİ RADYOSU na,sonradan destek olan sitelerle ve radyoya katılan siteler zaman içinde burdan deklare edilecektir.

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU`na dahil olmak isteyen radyo ve siteler,ELBİSTANIN SESİ radyosunun yayın ilkelerini,taslagını,kuralallarına uymak zorundadır.

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU,ilerde kendi radyo promosyonunu kitlelere tanıtmak adına geceler,etkinlikler,ve televizyon programları yapabilir.Bu etkinliklerin yapılması,ve hayata gecirilme çabaları yayın kurumunun insiyatifi dahilindedir.Bu etkinlikler için yayın kurumu gerekli kişi ve kurumlardan destek alabilir. Burdan gelen ekonomik gelirler,radyonun ileride yapmayı hedeflediği projelerinin gerçekleşmesi için yapılacak harcamalara ayrılacaktır.

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU ORGANLARI

 

1)ELBİSTANIN SESİ  RADYOSU YAYIN KURUMU.

  

a)     -Radyo yayın kurumu,radyonun en üst kurumudur.Kurumun oluşumunu radyoyu oluşturan sitelerin yönetimi ve radyo kurucularının birlikte yapacağı tespitler sonucunda belirlenir.Bu tespitlerde,sitelerin içinde isimlerin belirleneceği gibi,dışardanda bu anlamda yardımcı olabilecek yeteneklerinde,yayın kurumuna dahil edilmeside istenebilir.Bu durum tümüyle radyoyu oluşturan ve kuranların inisiyatifi dahilindedir.

 

b)     -Radyo yayın kurumu,radyonun en üst organıdır.Yayın kurumun baskanı olmak üzere,yayin kurumu yönetim üyelerinden  ve yedek yönetim kurulu üyelerinden olusur.Seçilen yayın kurumunun görev süresi şimdilik 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir.Yayın kurumunda istifalar,yada ayrılmalar durumunda  önceden belirlenen yedek üyeler asıl üyelerin yerine geçme haklarına sahiptir.

 

c)     -Radyo kurumunda alınan kararlar,çoğunluğun kararı olacaktır.Bu gibi durumlarda merkeziyetçilik kuralı işlenecektir.(azınlık,alınan kararlarda çoğunluğun aldığı kararlara uymak zorundadırlar) Radyo kurumu tarafindan alınan kararlar,herkes tarafından benimsenmesi gereken kararlardır.Toplantıların sonuçları,zaman zaman radyoda dinleyici kitlesine aktarılacak ve bilgilendirelecektir.Toplantıda  açıklanmaması gereken bazı konuların ve tartışmaların deşifre edilmemesi dikkate alınacaktır.

 

d)     -Radyo yayın kurumu,görev süresi boyunca haftalık,aylık.üç aylık vb. projeler ve etkinlikler belirler.Ve bunun hayata geçmesi adına çaba sarfeder.Özel gün ve gündemleri takip eder, onlar icin proğramlar ve etkinlikler hazırlar.Kendi içinde olabileceği gibi,belirlenen alt kurumlardanda destek alabilir.Alt kurumlar,tümüyle bu alınan kararlara uymakla sormludurlar.

 

e)     -Radyo yayın kurumunu oluşturacak üyelerin,bu konuda yetişmiş ve yetenekleri olan kişilerden seçilmesi gerekmektedir.Gerektiginde radyo yayın kurumu yönetimi dısında,başka kişilerde,yayın kurumu inisiyatifi dahilinde yönetime alınması,yada görevlendirilmesi istenebilir.Burda radyonun sağlıklı  ve canlı bir performansı hedeflenmelidir.Güzel ve kaliteli yayınlarla,kitlelere ulaşılmalı ve hedef kitlesinde bir artışın gerçekleşmesi ilkesi benimsenmelidir.

 

f)      -Radyoda olumsuzluklar,yada hizipçilik yapanların yayın kurumu tarafından alınan karar sonucunda,uzaklaştırılma yetkisine sahiptir.Bu ve bir çok konuda oluşabilecek olumsuzluklarin çözümünde radyo yayın kurumu sorumludur.Burda yönetimin çoğunluğu esas alınacaktır.Oylamaların eşitliği halinde,radyo kurumu başkanının oyu iki oy yerine geçecektir.(Radyo yayın kurumu yedek üyeleri ve yönetimde olmayan DJ sunucuların oy hakları yoktur.)

 

g)     -Radyo yayın kurumu her zaman dost sitelerle,radyolarla,kurumlarla ilişkiler geliştirmeli, onlarin radyoya destek vermeleri adına çabalar içinde olmalıdırlar.Radyoya dahil olmak isteyen kurumlar,siteler,radyolar,yayın kurumu tarafından alınan kararlar sonucunda alınıp alınmayacagı karara baglanacaktır.

 

h)     -Radyo yayın kurumu,belirlenen zamanlarda standart toplantılar yapar.Bu toplantılarda yapılması düşünülen projeler,radyodaki sorunlar ve gelişmeler ele alınacaktır.Alınacak kararlar ve sorunlar,zaman zaman radyo dinleyicilerine aktarılabilinir.Burda amaç radyo dinleyicilerinin düşüncelerini alabilmek,ve dinleyicilerin bu radyonun önemli birer parcasi ve sahipleri oldugunu hissettirmek olacaktir..

 

i)      -Radyo yayın kurumu yayın saatlerini ve sunucu DJ lerin yayın saatlerini önceden belirleyebileceği gibi acil durum veya özel drumlarda yayında olan sunucu DJ lerin yayına devam etmesini isteyebilirler.Bu tamamen gönüllülük ilkesine bağlıdır.Bu durum yayın yapma konusunda sunucu DJ bulunamaması durumunda hayata geçirilecektir.

 

 

2)TEKNİK KURUM.

 

a)     -Teknik kurum,radyonun alt teknik konusunda daha sağlıklı ve düzeyli bir teknikten yararlanılması konularından sorumludur.

 

b)     -Teknik kurum tümüyle teknolojiden anlayan ve radyoya daha sağlıklı ve estetik bir konum sağlamakta yararlı olabilecek yetenekli üyelerden oluşur.

 

c)     -Teknik kadro radyo yayın kurumu üyelerinden olabileceği gibi,üyeler dışındadaki kişilerdende olabilir.Teknik konuları ilgilendiren yayın kurumu toplantılarına katılmaları istenebilir.Bu karar yetkisi tümüyle radyo yayın kurumuna aittir.

 

d)     -Radyo yayın kurumunun alt kurumlarından olan Teknik ve idari organlarının da sorumlu üst organı radyo yayın kurumudur.Bu organların sorumlusu radyo yayın kurumundan birinin olacağı gibi özel yetenekleri,becerileri olan  disardan biride görevlendirilebilinir.Bu yetkiye sahip sorumlu,radyo yayın kurumunun kararlarına ve yaptırımlarına uymak zorundadır.Ancak görüş öneri ve eleştirilerini radyo yayın kurumuna aktarabilir,tartışmaya sunabilir.Özel bir insiyatifleri olmasına rağmen,kararlarını üst kurum olan Radyo yayın kurumuna danışmadan hayata geçiremezler

 

e)     -Teknik kadro,teknik konularda ihtiyaç duyulan teknik cihaz ve aletlerin alınması için öneri sunabilir.Ama bu karar tümüyle yayın kurumunun onayından geçmek zorundadır.

 

f)      -Teknik cihazlar ve aletlerin bir başka kişi ve kurum tarafından radyoya bağışlanması durumunda, aletlerin kabulunu gerçekleştirebilir.Bağışta bulunulan teknik cihaz ve aletler,radyonun demirbaşı olarak kayda geçecektir.Bunlar radyonun malıdır ve hiç kimse bu cihaz ve aletler üzerinde söz hakkına sahip değildir,hic kimse kendi özel işlerinde kullanamaz.

 

g)     -Teknik kadro görevlileri ekonomik bir ücret talep edemezler.İlerde radyonun daha sağlıklı bir yapıya kavuşması ve ekonomik bir kazanç sağlanması durumunda,radyonun kendisine ait ücretli görevlileri bulunması ihtimali olabilir.Bu tümüyle uzun vadede ele alınması gereken bir husus olarak kalacaktır.

 

h)     -Teknik konular dışında kalan idari,yasal,ve hukuki konularda söz sahibi hakkı,sadece radyo yayın kurumunun görevleridir.Teknik kadro her konuda öneri ve eleştiri yapma hakkına sahiptir,ama bir karar organı değildir.

 

 

DJ SUNUCULAR.

 

a)     -Radyonun en önemli ve olmazzsa olmazı olan DJ sunucuları,radyonun kitlelere taşınmasında en önemli görevlileridir.Bu anlamda dikkat edilmesi ve üzerinde titizlikle durulması gereken ve radyonun lokomotifi durumundaki gönüllü çalışanlarıdır.

 

b)     -DJ sunucuların seçimi tümüyle,radyo yayın kurumunun inisiyatifi dahilindedir.Kimse yayın kurumunun onayını almadan,DJ sunuculuk yapamaz.Bu kararı ihlal edenler hakkında radyo yayın kurumu(disiplin kurumu ya yapılanmalı yada bir süreligine radyo yayın kurumunun inisiyatifi dahilinde olmalıdır) gerekli cezaları verebilir.Burda amaç radyo yayınlarının sağlıklı ,seviyeli,ve kaliteli olmasının hedeflenmesidir.

 

c)     -DJ sunucular,önceden belirlenen,DJ sunuculuk sınavından geçeceklerdir.Bu sınavı başaranlar DJ sunuculuğuna başlayabilir.Burda amaç radyonun belli bir seviye ve kaliteyi yakalaması  hedeflenmelidir.Radyoda daha önce DJ sunuculuk yapıp başarılı olanlar,bu sınava dahil değildir.DJ sunucuların egitimi teknik kadronun inisiyatifi dahilindedir.Ancak Yayın kurumuda bu görevi yapabilir.

 

d)     -DJ sunucular,yayın sırasında dinleyicilerle iyi dialoglar yaratmalı,onların iyi bir zaman geçirmelerini sağlamalıdırlar.Kimseyi rencide edecek sözler kesinlikle yapmayacak,ve saygılı davranma ilkesini benimseyeceklerdir.Radyoda bulunan herkese,eşit mesafede olacak,ve oluşacak olumsuzlukların önüne geçmiş olacaklardır

 

e)     -DJ sunucular yada her hangi bir yönetici,yayını sunan DJ sunucuya dogrudan mudahale edemez,onun yayını sırasında dinleyicilerden herhangi birini atma talebinde bulunamaz.Bu tamamiyle DJ sunucunun kendi inisiyatifi dahilindeki bir durumdur.(Burda özel ve gecerli istisnalar göz önünde bulundurulmalı,ve istisnai durumlarda böyle bir talep hayata geçirilebilir.)

 

f)      -DJ sunucular,radyo dinleyicilerini rahatsız edecek aşırı özel sorular sorulmayacak,onların deşıfre olunmaması hakkını koruyacaklar,ve ısrarcı olmayacaklardır.DJ sunucular,radyoda küfür,hakaret,saygısızlık vb.yapanları uyaracak,ve gerekirse yayından atma hakkına sahip olacaklardır.Radyodan uzaklaştırılan kişiler,yayın kurumu tarafından,gerektiğinde yeniden affedileceği gibi,süresiz uzaklaştırılma hakkınada sahiptirler.Bu karar sadece bir kişinin değil,yayın kurumunun ortak kararı olmalıdır.

 

g)     -DJ sunucular,radyoda oluşacak tartışmalar ve gerginliği ortadan kaldırmak adına,gerginliği yaratan dinleyicileri kısa bir süreliğine radyodan uzaklastırma hakkına sahiptir.Ama bu süre uzun degil,yeniden onların radyoya gelmeleri,ve olumsuzlukları kaldırmak adına olacaktır.

 

h)     -DJ sunucular,radyoda bulunan kisilere ,gündemdeki konulardan bahsetme.fikir beyan atme hakkını tanıyacaklardır.Bu sohbetler kimseyi kıracak bir duruma getirilmemeli,ve son derece demokrat ve hosgörü cercevesi korunmalıdır..Bu amaçla radyonun konuşan,tartışan,düsünen,üreten bir yapısı olması hedeflenecektır.

 

i)      -DJ sunucular,radyoya saldırı durumunda,saldırıları yapanları atma hakkna sahiptir.

 

j)      -DJ sunucular yayın süresince hazırlanan,standart radyo panelini kullanacaklardır.Radyo kurumunun belirlediği bu paneli,her DJ sunucu kullanma zorunluluğu vardır.Hiç bir DJ sunucu bagımsız bir panel,resim,logo,veya yazı kullanamaz.Yanlız DJ sunucular için belirlenen yere kendisini tanıtan yazı veya resmi koyabilir,belirlenen yere kendi canlı kamerasını yerleştirebilir.

 

k)     -DJ sunucular,radyo teknik sırlarını hiç kimseye veremez.Bu konuda,yanlız radyo yayın kurumuna bağlıdır,ve sadece muhatabı radyo yayın kurumudur.

 

l)      -DJ sunucular,dinleyicilerin isteklerini ve sorularını cevaplamak zorundadırlar.Bu dialoglar, radyoda canlılığı ve dostlugun gelismesinde önemli bir faktör oldugu bilincinde olmalıdır.Arada sırada,canlı konuşmalar yapmalı ve dinleyicilerin ihtiyaçlarını burdan sesli olarakta cevaplandırabilmelidir..

 

m)    -DJ sunucular,yayın kurumunun bilgisi dahilinde canlı yayınlarla sanatçı,bilim adamı,politikacı,ve tanınan şahsiyetleri konuk edebilir,ve özel proğramlar hazırlayabilir.Bunu yayın kurumunun önceden  hazırladığı bir tanıtım veya ilanla radyoda yayınlanmasını sağlayabilir.

 

n)     -DJ sunucuların,radyodaki görevlerinden alınmaları,yada bir süre görev vermeme durumu tümüyle yayın kurumunun inisiyatifindedir.Verilen kararlar alt birim ve organlar tarafından değiştirilemez.

 

o)     -DJ sunucular için,radyo yayın kurumu tarafından uzaklaştırma ve uyarı cezaları verilebilir.Bu kararı kişiler veya alt kurumdaki görevliler değiştiremez.Ve bu kararı tekrar degiştirme yetkisi,yanlız radyo yayın kurumuna aittir.

 

p)     -DJ sunucular,dinleyiciler  tarafindan istenirse özeli acabilir.Ancak burda dikkat edilmesi gereken özele fazla mudahale hakki yoktur.Kimse her ne olursa olsun,özeli okuma onu desifre etme hakkına,onu çözme hakkına sahip degildir.Dinleyicilerin özeli kendilerine aittir.Mudahale hakki yoktur.Bir rahatsızlık,saldırı,uygunsuz konusmalar,ahlaki saldırılar olduğunda,dinleyicilerin DJ sunucuları uyarmasından,yardım istemelerinden sonra,rahatsızlık verenlerı,ya radyodan atar yada uyarı cezası verebilir.

 

r)      -DJ sunucular,radyo dinleyicilerinin istenildiginde özeli acma hakki her zaman vardir.Bu konuda zorluk cikarmayacak,aşırı sorular sormayacaktır.DJ sunucularin eger bir yardim istenilmedigi sürece özele mudahale etme haklari yoktur.Bu anlamda oluşacak sıkıntılardan özeldeki dinleyiciler sorumludur ve DJ sunucular kesinlikle sorumlu olmayacaklardır.

 

s)     -DJ sunucular bulunduklari yerlerden yada bölgelerden radyoya sponsör bulma konusunda söz sahibi,ve sorumlusudurlar.Radyoya ekonomik katki ve teknik katki sunma konularinda yardimci olacak,hem yeni katilimcıların yaratılmasında,hemde ekonomik katkı anlamında çaba sarfedeceklerdir.Bu ücretler ve teknik yardımlar konusunda yetki almalarına ragmen yayın kurumu birinci derecede sorumludur.Bu gelismelerden her zaman yayın kurumu bilgilendirilecektir.

 

 

RADYO DİNLEYİCİLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR.

 

a)     -Radyo dinleyicileri,radyonun önemli unsurlarıdır.O anlamda radyoda onlara deger verilecek,onların sorularına,sıkıntılarına,problemlerine,radyo yayınlarının sağladığı imkanlar doğrultusunda yardımcı olunması hedeflenecektir.

 

b)     -Radyo dinleyicileri,radyoya geldiklerinde,radyonun kurallarını kabul etmiş sayılacaklardır.Bu konuda radyonun kurallarına uymayan dinleyiciler uyarılacak veya bir süreligine uzaklastıralacaktır.Burda radyo dinleyicisinin her zaman savunulması,korunması ilkesi benimsenmistir.

 

c)     -Radyo dinleyicileri, kişilik haklarına saldırı yapamaz,kimseyi rencide edecek konuşmalar yapamaz.Yaptığı taktirde uyarılacak  ve tekrarı halinde,DJ sunucular tarafindan,birsüreliğine yada süresiz atılma yetkisine sahiptirler.

 

d)     -Radyo dinleyicileri,radyoda küfür,ırkcı,konuşmalar,ahlak dışı konuşmalar

yapamaz.Bukonuda savunma hakları bile alınmayacaktır.Aksi taktirde radyodan uzaklaştırılma nedeni sayılacaktır.

 

e)     -Radyo dinleyicileri,radyo ile ilgili eleştirilerini yada önerilerini ya özelde yada radyonun belirlediği sayfalarda,veya msn lerde ele alabilir.Burda amaç radyo dinleyicisin radyonun önemli unsurları olduklarını bilmek ve onlari bu gelismelere ortak etmek olacaktır.Bu radyo ile dinleyici kitlesinin kaynasmasına katkı sağlayacaktır.

 

f)      -Radyo dinleyicisi,DJ sunuculardan türkü,şarkı ve şiir isteyebilir.Bu istekler Türkce,Kürtce dışında,başka dillerdende olabilir.Bu istekler kesinlikle irkci,bir inancı  ve halkı rencide etmeyecek eserler olmalıdır.

 

 

g)     -Radyo dinleyicileri,yayına geldikleri süre içinde radyonun koruması altında

olacaklardır.Kimseye ayrıcalık ve özel bir ilgi kesinlikle verilmeyecektir.Radyo dinleyicisine

herhangi saldırı yada hakaret edilmesi durumunda DJ sunucular devreye girecek,olumsuz durumu düzeltecektir.Aksi halde yayında huzursuzluk yapanlar radyodan bir süre,yada süresiz atılma ile karşılaşacaktır.Yeniden gelmeleri,yanlızca radyo yayın kurumunun alacağı kararı ile olabilir.

 

h)     -Radyo dinleyicileri,radyonun dahada kitleselleşmesi adına,yeni dinleyiciler bulma ve radyoya davet etme hakkına sahiptirler.Bu tamamıyla özel bir girişimdir,ve mecburi bir tavir değildir.Tümüyle gönüllülük ilkesi dahilindedir.

 

i)      -Radyo dinleyicileri,radyoda özel ve kimsenin bilmemesi gereken konuları yayınlayamaz,konuşamaz.Bu insanların özel kişilik haklarına mudahale anlamı taşıdığından son derece sakıncalar yaratacaktır.DJ sunucular bu konularda tetbirli olup,kesinlikle bunlara musaade etmeyeceklerdir.İsrarı halinde,radyodan birsüre yada,uzun süreli uzaklaştırabilir.Bu konuda savunma hakları olmayacaklardır.

 

j)      -Radyo dinleyicileri,radyoda bulunan diğer bir dinleyiciyi rahatsız edecek aşk,sevgi,vb tür konuşmalar yapamaz.Tümüyle özel ve gizli tutulması gereken bu konular,radyo yayını ilkelerinin yasakları arasındadır.Sevgi ve aşkin kutsallığı,ve gizli tutulmasi ilkesi tümüyle kişilerin özeline aittir.Radyonun sorumluğu dahilinde değildir.Oluşacak herhangi olumsuzluklarda,radyo ve radyo yayın kurumu,kesinlikle sorumlu değildir.

 

 

k)     -Radyo dinleyicileri istediklerinde,doğum günü,veya kendileri için özel bir anlamı olan gün ve tarihlerde,radyodan özel istekler ve yardım isteyebilir.Bu tümüyle radyonun olanakları göz

önünde bulunduralarak yapılmalıdır.Burda amaç dinleyicilerin radyonun vazgeçilemez

unsurları olduklarını hissettirmek olacaktır.

 

 

l)      -Radyo dinleyicilerinin,radyoda her türlü konuşma ve yorum yapma hakları vardır.Ancak dikkat edilmesi gereken bu platformun iyi kullanılmasıdır.

Hiç bir kurumu,partiyi,kişiyi,rencide edecek yada ona hakaret etme imkanı verecek,bunları radyoda bir başka inancı ve kurumun taraftarlarınıda, rencide edecek sözler sarfetmeyecektir.Bu durumun sorumluluğu tümüyle DJ  sunucuların görevidir.Gerektiğinde DJ sunucular bu kişiler hakkında uyarı yada radyodan uzaklaştırma hakkına sahiptirler.

 

m)    -Radyo dinleyicileri,radyoda oldukları süre içinde,kendilerine bir nik veya isim almak zorundadirlar.Guest yada Gast olarak giren dinleyicilerin isim yada nik almaları gerekmektedir.Alınmadığı taktirde bir süre sonra uzaklaştıralabilinir.Bu tamamiyla DJ sunucu inisiyatifindedir.Yayinda isim yada nik alamayan dinleyiciler yardim isteyebilirler.Yardımı, yayını yapan DJ sunucular yada herhangi bir sorumlu yapabilir.

 

n)     -Radyo dinleyicileri,aldıkları niklerin seçiminde tümüyle kendileri sorumludur.Ancak ahlak kurallarına aykırı,ırkçı,yada düsmanlık hisleri uyandıran nikler olmayacaktır.Bu konuda DJ sunucular bu nik sahiplerini uyarabilir,gerektiğinde nik yada isimlerinin değişimi konusunda yardımcı olabilir.

 

o)     -Radyo dinleyicileri,kendilerini deşifre edecek açıklamalar yapmak zorunda değildirler.Bu tümüyle gizlilik haklarına saygı gereğidir.Hiç bir dinleyici yada DJ sunucu,bu konuda israrcı olmamalıdır.Ancak saygı kuralları ve radyo ilkeleri dışında gerekli yaptırımlar yapılabilir.Bu kısa uyarı olabileceği gibi,kısa veya uzun süreli radyodan uzaklaştırılmada olabilir.

 

 

ELBİSTANIN SESİ RADYOSU YAYIN KURUMU

 

Reklam
 
 
>> 81957 ziyaretçiGiriş yapmıştır
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=